Hostinský & Tauer - Advokátní kancelář

Adresa

Vinohradská 126
130 00 Praha 3

Jaroslav Hostinský

telefon: +420 272 742 867
mobil: +420 608 774 122
email: j.hostinsky@akht.cz

Patrik Tauer

telefon: +420 272 742 867
mobil: +420 607 553 353
email: patrik.tauer@akht.cz

O KANCELÁŘI

Advokát JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský a advokát Mgr. et Mgr. Patrik Tauer jsou samostatní advokáti (§ 11 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ze znění pozdějších předpisů) se sídlem advokátní kanceláře v Praze 3. Oba původně působili v advokátní kanceláři Nykodým a spol. v Praze 1, z níž nezávisle na sobě odešli. Od 1.4.2005 oba advokáti vzájemně úzce spolupracují na základě smlouvy o trvalé substituční spolupráci mezi advokáty (čl. 12 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže advokátů v České republice) a sdílejí společné prostory v Praze 3 na adrese Vinohradská 126.

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 04456 a jako advokát působí od roku 1999.

Mgr. et Mgr. Patrik Tauer je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem 09890 a jako advokát působí od roku 2003.

Tyto údaje lze ověřit nahlédnutím do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou na www.cak.cz.

Advokáti jsou si vědomi skutečnosti, že používání moderních komunikačních prostředků je v dnešní době naprostou nutností. Elektronická komunikace se soudy (a ostatními stáními orgány) je tedy samozřejmostí, stejně jako užívání technologií typu Skype apod. Na druhou stranu umožňují tyto moderní prostředky komunikace kontakt mezi advokáty a klienty na jakoukoliv vzdálenost bez nutnosti každodenního fyzického kontaktu, a proto není problém poskytování právních služeb na dálku.

ADVOKÁTI

JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

Mgr. et Mgr. Patrik Tauer