Hostinský & Tauer - Advokátní kancelář

Pracovní právo

  • sepis pracovní­ch smluv a jiných pí­semností­
  • zastoupení­ ve sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
  • uplatňování­ nároků z pracovněprávní­ch vztahů