Hostinský & Tauer - Advokátní kancelář

Obchodní právo

  • právo obchodní­ch společností­ (právní­ pomoc při zakládání­, pří­prava valných hromad, převody obchodní­ch podí­lů, spory mezi společní­ky, likvidace)
  • družstevní­ právo(zakládání­ družstev, včetně bytových, pří­prava členských schůzí­, spory mezi členy družstev a družstvem, likvidace)
  • právní­ pomoc ve věcech zápisů v obchodní­m rejstří­ku a jiných veřejných registrech
  • úpadkové právo (právní­ pomoc úpadcům i věřitelům v insolvenční­m ří­zení­ včetně zastoupení­)
  • zastoupení­ v obchodní­ch sporech(vymáhání­ pohledávek, majetkové spory, zastoupení­ v ří­zení­ch soudní­ch i rozhodčí­ch)