O mně

Mgr. Petr Morávek

Pozice: Samostatný advokát, ev. č. ČAK 20496

Vzdělání:Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (2019)

Praxe: V advokacii od roku 2016, Advokátem od roku 2023

Zvláštní specializace: Obchodní společnosti a družstva, Právo nemovitostí, Litigace

Jazyky: Čeština, Angličtina, Němčina (pasivně)

Svou právní praxi jsem zahájil v roce 2016 při studiu na vysoké škole, kdy jsem měl možnost projít velké i menší pražské advokátní kanceláře. Po dokončení vysoké školy jsem v letech 2019 – 2022 pracoval jako koncipient v advokátní kanceláři s generální praxí. Advokátní zkoušku jsem složil v roce 2022 a od počátku roku 2023 působím jako samostatný advokát.

Věnuji se zejména právu obchodních korporací, občanskému právu s důrazem na právo nemovitostí a zastupování klientů ve sporných i nesporných soudních řízeních. Zkušenosti mám rovněž se zastupováním klientů před správními orgány, zastupováním poškozených v trestním řízení či vymáháním nároků na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. V rámci své praxe spolupracuji s dalšími advokáty a notáři, proto Vám mohu zajistit poskytnutí komplexních právních služeb.

V průběhu své dosavadní praxe jsem měl možnost spolupracovat s velmi pestrou škálou klientů z České republiky i ze zahraničí od velkých korporací – provozovatelů sociálních sítí, developerů, poradenských společností či dopravců – přes podnikající i nepodnikající fyzické osoby. Díky tomu jsem získal zkušenosti nejen v řadě odvětví soukromého i veřejného práva, ale také se naučil, že dva na první pohled totožné problémy v žádném případě nemusí mít stejné řešení.

Základem úspěšné spolupráce je v prvé řadě komunikace a porozumění klientovi, proto ke každému ze svých klientů přistupuji individuálně a pomáhám mu hledat východisko, které je nejen účinné, ale i rozumné a pro klienta obecně vhodné (ať už s přihlédnutím k jeho osobnosti, rodinným vztahům, majetkové situaci nebo z jiného specifického důvodu). Zakládám si na otevřené komunikaci a férovém přístupu.

Nejsem plátce DPH.

Napište mi