Detail právní služby

Nemovitosti

Pro klienty zpracováváme smluvní agendu týkající se nemovitostí, ať už kupní či jiné smlouvy, vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem, dále se věnujeme problematice věcných práv k věci cizí (právo stavby, věcná břemena, zástavní právo apod.), přístupu k nemovitostem atd.

Napište nám

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám
272 742 867
Potřebujete poradit?
Zavolejte nám
272 742 867